akiko kino | textile works

027

Wonderful farbric collages: Kino Textile Works

(via camilla engman)