“Newton” fruit bowl

Alexisgeorgacopoulos051

“Newton” fruit bowl by Alexis Georgacopoulos